Låt intraprenören ta större plats!

Många stora, mogna organisationer kämpar med att förnya sig i en värld av accelererande förändring. Undersökningar visar att 80 procent av alla organisationer befinner sig i någon sorts förändring – strategisk, kulturell eller strukturell. Vissa bedömare menar därtill att upp till 85 procent av alla organisationer måste genomföra en verklig transformativ förändring inom de nästkommande fem åren. I praktiken innebär det att de måste bli något annat än de är i dag för att överleva och fortsätta vara relevanta och framgångsrika även i framtiden. Problemet med stora, planerade förändringar är emellertid att ca 70 procent misslyckas med att nå sina mål…

Ett av svaren på problematiken kan vara att stimulera och stötta intraprenörskap – individer och team som arbetar inom organisationen och där skapar och/eller tar ansvar för att ta idéer till verklighet, och skapar nya lönsamma verksamheter genom ett innovativt angreppssätt.

Kanske är det till och med så att intraprenörskap behövs mer än någonsin förut. En framgångsrik intraprenör har nämligen entreprenörens driftighet och näsa för affärer, men behöver samtidigt ett stort mått av smidighet samt en god förståelse för hur man  driver förändring inom ramarna för en befintlig verksamhet. Istället för att driva förändring uppifrån och ner kan en framgångsrik intraprenör emellertid också initiera och driva förändring nerifrån och upp – och vid sidan om. Det kräver alltså också att man vågar både tänka och röra sig utanför boxen.

Som intraprenör möter man emellertid många hinder på vägen – från företagskultur (‘hur man gör saker här’) till processer och strukturer. Många är säkerligen de som slagits med väderkvarnar och tvingats ge upp på vägen genom åren.

Kanske därför körs för första gången nu Intraprenörskapskonferensen i Stockholm den 17-19 maj:

“Some say Sweden has become the poster child of European Innovation. And behind Silicon Valley, Stockholm is the second most prolific tech hub in the world on a per capita basis. So, where else to host the next Intrapreneurship Conference?

You’ll be immersed into the best and latest of the corporate innovation field, leaving you with practical ideas to further improve your innovation engine. You’ll meet peers from leading brands all over the world, all in similar roles, chasing similar objectives and facing similar challenges.

Join the global intrapreneurship community for 3 days of learning and networking during Intrapreneurship Conference #9 in Stockholm, 17-19 May 2017.

If you’re serious about intrapreneurship, you can’t miss this one… This is your tribe!

Mer information finns på: https://www.intrapreneurshipconference.com