Internet och ett samhälle i förändring

3 september, 2013 Reflektioner , ,

Internet har i praktiken funnits sedan 1995. Redan år 2000 hade emellertid internet penetrationen i Sverige nått över 50 procent av hushållen. Idag är den uppe i nästan 90 procent. En sammanställning av tekniktillgången i de svenska hushållen 1986-2011 från SOM-Institutet (se nedan) visar att utvecklingen varit ganska dramatisk. Mest slående är den snabba utvecklingen av tillgången till mobiltelefon, internet, bredband och PC. För att inte nämna den snabba utvecklingen för läsplattor, som knappt syns i statistiken från 2011…

SOM Institutet Teknisk utveckling 1986-2011

Jag hade själv mitt första modem 1996 och hittade redan då min lägenhet i Uppsala via nätet , trots att det gick nästan olidligt långsamt att ladda upp sidorna. När min syster, som kom tillbaka från flera års studier och arbete i USA i slutet av samma år, ville starta upp en web-byrå med basen i Malmö var det förstås många som rynkade på näsan. ’Web-byrå-vadå’? Många visste inte vad det var. Och av de som ändå visste trodde nog de flesta att det bara rörde sig om en ’fluga’. 1995 var jag 26 år, nu är jag 44. Time flies!

Innovationsvågor böljar fram genom samhället

Innovationsvågor avlöser varandra genom vår historia. Varje innovationsvåg tar emellertid tid att etablera sig i samhället – och tid innan verklig vinning uppstår. Idag vi är inne i en ofattbart snabbt rullande våg av tekniska lösningar, smarta mobiler, appar och verktyg baserat på internet som får gårdagens teknik att verka ofattbart omodern. För att inte prata om hur jag som 20-åring i början av 1990-talet brukade handla, konsumera musik och film, umgås med vänner och uträtta bankärenden. Det är inte bara internet som har exploderat, men ett antal andra innovationer som på olika sätt samverkar med internet. Vad har hänt?

En vedertagen modell som förklarar spridning av innovation eller ny teknologi i samhället beskrevs redan på 1960-talet i boken Diffusion of Innovation av Rogers, professor i sociologi.

Innovationskurvan
Innovationskurvan

Rogers menade att det finns fyra huvudelement som påverkar spridningen av en ny idé eller innovation: innovationen som sådan, kommunikationskanalerna, tiden och det sociala systemet. Innovationen måste bli brett accepterad för att etablera sig och det finns en punkt av kritisk massa på vägen.

Här menar Rogers i enkelhet att adaptionsprocessens utrullning kan delas in i olika kategorier av människor (på engelska): innovators, early adopters, early majority, late majority och laggards (dvs eftersläntare).

Rogers menade också att individen i sig upplever fem olika faser på vägen mot att acceptera en ny innovation: kunskap, övertygelse, beslut, implementering och bekräftelse. Innovationen – och framförallt upplevelsen av den – sprids då genom olika kommunikationskanaler i det sociala system som omger individen, dvs i personens nära och mer perifera umgängeskrets. Olika personer har därtill olika inflytande, varför opinionsledare och förändringsagenter har större inflytelse än andra. Rogers tankesätt påminner lite om Malcom Gladwell’s resonemang kring Tipping Point, dvs när tillräckligt många (personer med inflytande och kontakter) har accepterat en lösning så sprids den snabbt i samhället, nästan likt ett virus.

Rogers modell är fortfarande användbar inte bara för analys av innovationsspridning, utan också för förstå hur idéer och budskap i allmänhet förmedlas och sprids. Att noga segmentera marknaden, identifiera relevanta segment och målgrupper, relevanta opinionsbildare,’innovators’ och ’early adopters’ är också viktigt i alla typer av innovationsarbete, liksom i all marknadsföring och kommunikation.

Varför skriver jag om det här idag? Därför att utvecklingen fortsätter att påverka företag såväl som konsumentbeteenden och vedertagna kommunikationskanaler på ett omvälvande sätt. Innovationsvågorna bygger på varandra i högt tempo snarare än att de avlöser varandra. Frågan är inte när nästa innovationsvåg kommer, utan snarare när och hur den kommer att utkristallisera sig. Hur har ditt företag hängt med i svängarna? Och hur har du själv hängt med i den våg av innovationer vi är inne i? Känner du dig uppdaterad eller hopplöst borta?

Titta gärna på YouTube videon nedan som sammanfattar utvecklingen på ett ganska bra sätt:

Källor:

http://en.wikipedia.org/wiki/Diffusion_of_innovations

http://www.som.gu.se/digitalAssets/1384/1384743_svenska-trender-1986-2011.pdf

http://en.wikipedia.org/wiki/The_Tipping_Point

About the author

Elisabet Lagerstedt

Elisabet Lagerstedt

Elisabet Lagerstedt is the founder and director of Future Navigators. As a trusted advisor, consultant, and Executive Coach, she helps business leaders navigate beyond business as usual to build Better Business and co-create a better future - through insight, strategy, innovation, and transformation. Elisabet is also the author of Better Business, Better Future (2022) and Navigera in i Framtiden (2018).