Strategisk fokus lönar sig – även på marknadsavdelningen

StrategiI en omvärld som är allt mer oförutsägbar och motsägelsefull finns det ett ökat intresse för medarbetarprofiler som är flexibla, snabbfotade, älskar förändring och snabbt kan anpassa sig till nya teknologier – kanske framförallt inom marknadsavdelningen. Ett intressant dilemma är emellertid att just den medarbetarprofilen istället för ökad effektivitet – och effektivare utnyttjande av marknadsbudgeten – verkar ha bidragit till att andelen av marknadsbudgeten som ”slösas bort i onödan” ökat från 37% 2006 till hela 43% 2011 enligt CEB (baserat på en benchmark i 30 Fortune 200 bolag). Orsaken är uppenbarligen att många flexibla, snabbfotade marknadsförare agerar alltför ofokuserat, försöker fånga framväxande möjligheter och på så sätt sprider marknadsbudgeten över för många områden. Något som alltså leder till minskad effektivitet snarare än ett effektivare utnyttjande av marknadsbudgeten.

Mest intressant i sammanhanget är kanske att CEB’s benchmark visar att det är de strategiskt tänkande, långsiktigt fokuserade medarbetarna som skapar de bästa resultaten. Gemensamt är att de fokuserar på företagets långsiktiga mål och att de kan ”filtrera bort” distraktion och annat som stör målfokus och genomförande.

CEB’s viktigaste råd till den chef som vill bygga ett effektivare och mer fokuserat marketing team är därför:

1)   Anställ och befordra marknadsförare med strategisk, långsiktig fokus och se till att övriga får fler och tydligare riktlinjer.

2)   Reducera resurser (tid och pengar) för insatser som inte driver företagskritiska mål.

Källa: Corporate Executive Board (CEB).

Ladda ner rapporten: http://forms.executiveboard.com/content/MLC-Surprising-Qualities-of-Marketers, eller läs en relaterad artikel.