CocaCola, framtiden och liquid content

CocaCola, framtiden och liquid content

Förra året annonserade CocaCola Company att de inte längre kommer att förlita sig på gammal hederlig TV-reklam eller ens traditionella reklambyråer för att underhålla sina varumärken och bygga sin framtida verksamhet. Istället meddelade de att de kommer att lägga enorma resurser i internet, storytelling och i att skapa fantastiskt innehåll (”excellent content”). Därtill att de kommer att arbeta hårt för medskapande tillsammans med konsumenter och andra intressenter till bolaget och dess varumärken.

Content marketing

Sedan sökmotorerna blivit allt mer intelligenta och fokuserade på att identifiera relevant information för varje individuell sökande på internet har just content hamnat i verklig fokus inom digital marknadsföring.

Amerikanska Content Marketing Institute definierar content marketing som ”a marketing technique of creating and distributing relevant and valuable content to attract, acquire, and engage a clearly defined and understood target audience – with the objective of driving profitable customer action.” I korthet handlar det om att som varumärkesägare skapa relevant, attraktivt och intressant digitalt innehåll för den tilltänkta målgruppen – allt för att dra kunder till sig (s k inbound marketing). Besökarna drar sedan på något sätt själva nytta av innehållet och delar det ultimat även med sig av det till andra.

CocaCola Company ”Content 2020”

Låt oss gå tillbaka till CocaCola. De har i två snyggt förpackade videos under temat ”CocaCola Company Content 2020” tagit sig besväret att förklara för sina stakeholders att de menar allvar. Där presenterar de sina tankar kring sin framtida marknadsföringsstrategi med fokus på att skapa ”liquid content”, där medskapande och delning av tankar och idéer blir viktigare än någonsin.

Med content menar CocaCola Company ”The creation of stories that are to be expressed through every possible connection.” Och ”liquid content” definierar CocaCola Company som ”ideas so contagious, they cannot be controlled”. Det låter vid en första anblick lite som dagens virala kampanjbegrepp, men är långt mer omfattande än så. Detta ”flytande innehåll” är tänkt att vara intimt förknippat med affärsmål, varumärken och konsumentintressen. Och det är just ”content” som är tänkt att skapar meningsfulla konversationer, där CocaCola Company’s roll är att styra och mata dessa konversationer med rätt innehåll.

CocaCola Company förklarar också hur de ser på fördelningen av det innehåll de skapar enligt principen 70/20/10.  I korthet omfattar den största delen (70%) av allt innehåll de producerar material för den stora massan, 20% produceras för att appellera till en nischad målgrupp, men bygger ändå vidare på deras övergripande idéer. Slutligen ska 10% av det innehåll som produceras vara av experimentell karaktär. Det de lär sig här ska senare appliceras på den stora majoriteten i nästa steg.

Filmerna har nu ett år på nacken och det är inte längre bara en utopisk bild av framtiden du ser. Titta själv!

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=LerdMmWjU_E]

.

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=fiwIq-8GWA8]

.

CocaCola Company’s approach är uppfriskande nog ganska långt från den otroligt basala approach jag och mitt dåvarande team hade till kommunikation via internet när vi lanserade vår första hemsida 1997 – för 15 år sedan (www.grumme.se). Även om just den hemsidan har gjorts om flera gånger sedan dess är jag ändå lite förvånad över att se att en hel del av den content vi skapade då fortfarande finns kvar  (städtips och tvättips). Kanske för att innehållet faktiskt var relevanta för konsument redan från början. Eller kanske för att ingen har orkat uppdatera det… Något att fundera över i en tid då content blivit hårdvara.

Källor:

http://www.fruitioninteractive.com/2012/01/content-2020/#.UL4NV46MnKo

http://contentmarketinginstitute.com/

About the author

Elisabet Lagerstedt

Elisabet Lagerstedt

Elisabet Lagerstedt is the founder and director of Future Navigators. As a trusted advisor, consultant, and Executive Coach, she helps business leaders navigate beyond business as usual to build Better Business and co-create a better future - through insight, strategy, innovation, and transformation. Elisabet is also the author of Better Business, Better Future (2022) and Navigera in i Framtiden (2018).