Intresset för sociala medier fortsätter öka

Intresset för sociala medier fortsätter öka, trots att en del olyckskorpar kraxar om att många användare håller på att tröttna på Facebook. Facebook rankas emellertid idag som den näst mest välbesökta webbplatsen i världen av Alexa (som mäter trafiken till webbplatser på internet). Bara Google är större. YouTube kommer på tredje plats.

Till diskussionen hör också att sociala medier fortfarande är en ganska ny företeelse. Så ny att vissa hävdat att vi varit med om – och fortfarande genomgår – en revolution. En revolution där medskapande och delning av innehåll av ”vanliga människor” på internet bland annat vänt upp och ner på tidigare sanningar om hur människor kommunicerar med varandra och om hur varumärken byggs.

Sociala medier kan i all enkelhet beskrivas som en samlingsterm för olika former av digitala medier som möjliggör interaktion mellan människor på internet. Det beskrivs oftast som något ganska nytt. Faktum är emellertid att olika typer av forum och communities – för olika typer av specialintressen – har funnits i princip lika länge som internet, dvs i mer än 15 år.

Intresset för sociala medier har emellertid exploderat de senaste tre åren. Det syns tydligt på grafen nedan som visar en indexering av antalet Google sök på den engelska termen ”social media”. Det var faktiskt så sent som för tre år sedan (eller samtidigt som intresset för Facebook och Twitter exploderade i början av 2009) som termen ”social media” verkade få verkligt fortfäste på sökmotorerna och verkar ha nått en ”tipping point”. Eftersom människors sökbeteende på Google idag verkar spegla vad som är intressant och relevant i samtiden är det också en viktig indikation på att något hänt.

Google Trends
Indexerat antal Google sök på termen ”social media” med prognos för 2013

Under de senaste fem åren har hela internet genomgått en snabb utveckling från att ”bara” vara en plats där användaren söker information eller handlar, till att vara en plats där användaren knyter kontakter, skapar vänner och utbyter information och åsikter. Det har blivit en integrerad del av våra liv. En viktig utveckling är att användarna inte längre bara tar del av den information som finns – vi är istället själva med och skapar den genom att skriva, ladda upp bilder och videos och gör egna statusuppdateringar.

Tillväxten av antalet användare av sociala medier har emellertid nu stagnerat på en hög nivå – åtminstone i Sverige enligt rapporten Svenskarna och Internet 2012. Sociala medier fortsätta emellertid att förändra hur vi konsumerar nyheter och interagerar med varandra och förväntas enligt flera bedömare under 2013 bli en naturlig del av företags digitala strategi, vilket givetvis också inkluderar tydligare uppföljning av relevanta nyckeltal. Uppföljningsverktyg för sociala medier håller också på att förbättras. Sysomos hjälper t ex företag att följa och mäta share of voice online på ett bättre sätt än vad som tidigare varit möjligt.

Ska man tro på Google Trends som indikator för intresset för en företeelse så fortsätter Facebook emellertid att öka globalt sett även under 2013:

Visar sök på Google efter ordet
Visar sök på Google efter ordet ”Facebook” med prognos för 2013. Källa: Google Trender.

Vissa hävdar att Facebook kommer att gå samma öde till mötes som MySpace, som hade sin storhetstid innan Facebook. MySpace beskrivs idag bl a som ”destroys any chance of looking credible. You will be perceived of having a mind of a middle schooler, and probably do.” Och intresset för MySpace ser verkligen inte positiv ut med hänsyn till indexerat antal sök på Google…

Visat indexerat antal Google sök på termen
Visat sök på Google efter ordet ”MySpace” 2004-2012. Källa: Google Trender.

Twitter, som fortfarande har en avsevärt mycket mindre användarbas än Facebook, förväntas också  växa under 2013 (observera att utvecklingen är indexerad).

Visar sök på Google efter termen
Visar sök på Google efter termen ”Twitter” med prognos för 2013. Källa: Google Trender.

”> YouTube, som ökade kraftigt i Google sök redan 2006-2007, verkar emellertid ha stagnerat och växer inte avsevärt 2013, åtminstone enligt prognosen på Google Trends:

Visar sök på Google efter
Visar sök på Google efter ”YouTube” med prognos för 2013. Källa: Google Trender.

När det gäller bilddelning har intresset för Flickr dalat i takt med att intresset för Facebook och Twitter ökat. Därtill har andra, socialt mer spännande bilddelningstjänster, såsom Pinterest och Instagram, troligtvis tagit en del av kakan. För Flickr, Pinterest och Instagram gick det tyvärr inte att få prognos för 2013, men det är ändå intressant att reflektera över utvecklingen:

Visar Google sök efter termen
Visar Google sök efter termen ”Flickr” 2004-2012. Källa: Google Trender.
Visar sök på Google efter termen
Visar sök på Google efter termen ”Instagram”. Källa: Google Trender.
Visar Google sökning på termen
Visar Google sökning på termen ”Pinterest”. Källa: Google Trender.

I korthet vågar jag dra den inte särskilt vågade slutsatsen att intresset för sociala medier exploderade 2009, att intresset varit högt 2010-2012 och att intresset kommer att hålla i sig även 2013. I kölvattnet fortsätter varumärkesägare att vidareutveckla sitt sätt att nå sina konsumenter på ett effektivare sätt – och att försöka mäta effekten. Mer om det en annan gång.

Om du är nyfiken på fler sociala media trender inför 2013, så återges det bl a här:

http://www.sage.ie/blog/index.php/social-media-trends-2013-part-1/

http://www.fastcompany.com/3003473/cant-miss-social-media-trends-2013

About the author

Elisabet Lagerstedt

Elisabet Lagerstedt

Elisabet Lagerstedt is the founder and director of Future Navigators. As a trusted advisor, consultant, and Executive Coach, she helps business leaders navigate beyond business as usual to build Better Business and co-create a better future - through insight, strategy, innovation, and transformation. Elisabet is also the author of Better Business, Better Future (2022) and Navigera in i Framtiden (2018).