Svenskarna och Internet 2012

20 October, 2012 Fakta ,

Varje år ger .SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur)  ut en rapport som sammanfattar svenskarnas relation till internet. Syftet är att verka för att tillförlitlig statistik om Internets utveckling produceras och sprids. Detta årets rapport visar att över hälften av svenskarna har tillgång till Internet via mobilen samt att surfplattorna börjar breda ut sig. Tillgången till Internet i Sverige ökar emellertid inte längre i åldern över 18 år, utan har stabiliserats på 89%. En annan tydlig tendens i Svenskarna och Internet 2012 är inte helt oväntat att Internetanvändningen går nedåt i åldrarna. Den största ökningen står skolbarn i låg- och mellanstadiet för, men även hälften av alla treåringar och två av fem tvååringar använder sig av Internet. Några highlights från rapporten kommer här.

Mer än varannan svensk har en uppkopplad mobil

 • Under det senaste året har det nästan skett en fördubbling av antalet användare av smarta telefoner. På två år har ytterligare en tredjedel av svenska folket skaffat sig tillgång till Internet via mobilen. Nu har fler än varannan svensk en uppkopplad mobil.
 • De vanligaste aktiviteterna är att läsa om nyheter och väder (84%), kolla adresser och kartor (81%), sköta e-posten (74%), besöka sociala nätverk (68%) och se på videoklipp (60%).

Surfplattor – vanliga i barnfamiljers hem

 • Var femte svensk använder nu en surfplatta. Bland barnfamiljerna är det var tredje.
 • Ju högre inkomst och utbildning desto vanligare är det med surfplattor.

Sociala medier avstannar

 • Under det senaste året har den årliga ökningen av användare av sociala medier stannat upp.
 • En tredjedel av Facebook-medlemmarna statusuppdaterar aldrig.
 • Fyra av fem av de som arbetar och samtidigt är medlemmar i ett socialt nätverk använder nätverket för i huvudsak privata ändamål.
 • På Twitter är samma siffra 59 procent.
 • De som använder Twitter i huvudsak i sin professionella roll (16%) har ofta arbetsledande funktioner.
 • På yrkesnätverket Linkedin använder 60 procent av användarna det i huvudsak för yrkeskontakter.

72% av svenskarna e-handlar

 • Oron för bedrägerier i samband med betalningar med kreditkort har minskat, särskilt bland äldre.
 • Den största ökningen av andelen e-handlare hittas bland de pensionärer som använder Internet.
 • De vanligaste köpen i åldern 16-45 år är spel, musik, video och appar. Efter 46 år kommer tidningar med på listan och för pensionärer är det tidningar och appar som är de vanligaste köpen.
 • Fattiga går till bankkontoret och de rika loggar in på sin Internetbank

Källor:

http://www.internetstatistik.se/artiklar/svenskarna-och-internet-2012/

https://www.iis.se/press/pressmeddelanden/svenskarna-och-internet-2012