Smartphone-revolutionen rullar vidare

En revolution kan betecknas som en plötslig och stor omvälvning av bestående förhållanden. För några år sedan pratades det därför om en media revolution skapad av internet och sociala medier. Idag är det kanske mer passande att prata om en smartphone-revolution, startad av en man med stora visioner. Faktum är att det finns de som menar att revolutionen redan är över.

Den allt snabbare tekniska utvecklingen, konsumenternas allt större vilja att prova och ta åt sig nya digitala plattformar, liksom en ökad tillgång till relevant innehåll på internet har emellertid bildat en positiv spiral som snurrar allt snabbare. Digital teknik, liksom sociala medier, har på 2010-talet blivit en så gott som helt integrerad del av vår vardag, privat som professionellt. Smartphones är en viktig del av den utvecklingen…

Antalet smartphones beräknas överskrida antalet stationära och bärbara datorer redan 2012

I Sverige har tillgången till internet i hemmet stabiliserats kring 84% medan 76% har tillgång till bredband. Tillgången till mobiltelefoner har sedan 2004 därtill legat stilla kring 93%. Statistik från olika källor visar emellertid att nästan hälften av de mobiltelefoner som säljs i västvärlden idag är smart phones. Estimeringar av amerikanska ABI Research visar att det kommer att finnas över en miljard smartphone-användare redan år 2013. Det innebär att ¼ av alla mobiltelefoner kommer att vara smartphones inom mindre än två år. Globalt räknar Morgan Standley med att smartphones kommer att vara fler till antalet än både stationära och bärbara datorer redan under 2012.

Marknadsförarnas våta dröm – eller mardröm?

Ökad användning av smarta telefoner och en rent generell växande tillgång till digitala medier är förstås en perfekt grogrund för ambitiösa marknadsförare. Ju fler konsumenter som använder ny teknik – och ju mer varje användare använder ny teknik – desto större krav ställs emellertid också på tillgänglighet, smidighet och kapacitet från dem som levererar lösningarna. De marknadsförare som får mesta möjliga ut av det nya ekosystemet är troligtvis också de som förstår hur man levererar bästa möjliga upplevelse för varje plattform.

Jag är den första att erkänna att området är komplext. Ett sätt att skapa sig förståelse för området är att hålla sig löpande uppdaterad och själv nyfiket använda ny teknik i vardagen. Har jag gått och blivit teknik freak? Knappast. Kommer jag att skaffa en iPhone 5? Tja, varför inte. Utvecklingen rullar vidare…

Källor:

http://www.advmedia.se/bloggat/smartphones-storre-an-datorer-2012

http://www.email-marketing-reports.com/wireless-mobile/smartphone-statistics.htm

http://www.forbes.com/sites/canaccordgenuity/2012/02/10/2012-smartphone-predictions/

http://www.som.gu.se/digitalAssets/1375/1375029_011-040-01-i-framtidens-skugga.pdf)

http://www.marketwatch.com/story/cashing-in-on-the-smartphone-revolution-2012-06-08

http://www.fastcompany.com/1819197/is-the-smartphone-at-an-evolutionary-dead-end-yup

About the author

Elisabet Lagerstedt

Elisabet Lagerstedt

Elisabet Lagerstedt is the founder and director of Future Navigators. As a trusted advisor, consultant, and Executive Coach, she helps business leaders navigate beyond business as usual to build Better Business and co-create a better future - through insight, strategy, innovation, and transformation. Elisabet is also the author of Better Business, Better Future (2022) and Navigera in i Framtiden (2018).