Har din marknadsavdelning rätt kompetens?

Segmentering, targeting och positionering är fundamentala verktyg inom marketing. Men, eftersom bara ca 30% av alla praktiserande marknadsförare faktiskt är utbildade inom just marknadsföring är kunskapen om dessa och andra marknadsföringsverktyg förvånansvärt låg.

Marketing är förstås inte en exakt vetenskap. Det kan snarare sägas vara en blandning av konsument- eller kundpsykologi, analys, strukturerad planering och implementering av konkreta åtgärder parat med god affärsförståelse för att skapa optimal effekt i en vald riktning bland de målgrupper man valt att arbeta mot. De verktyg och modeller som finns tillgängliga för just detta är emellertid inte så dumma. Tvärtom!

Exempelvis har Corporate Executive Board – i en benchmark av 60 000 marknadsförare i 200 av världens mest framgångsrika bolag – visat att en marknadsavdelning med rätt kompetensnivå uppvisar en försäljningsökning som är 10% högre än jämförbara företag med lägre marketing kompetens.

Food for thought!

Det är förresten just Corporate Executive Board som i sin benchmarking kommit fram till att bara 30% av alla marketing medarbetare har någon sorts formell utbildning inom marketing. Corporate Executive Board har också utvecklat ett spännande verktyg för att utvärdera och öka sina kunders marketing kompetens: Marketing Excellence Survey. Mer information finns på Corporate Executive Board: http://www.executiveboard.com/sales-marketing/marketing-excellence-survey/index.html