PR-konsultföretagen på frammarsch

PR-konsultföretagen på frammarsch

26 september, 2011 Trender ,

Både reklambyrån och PR-konsultföretaget ser sig idag som experter på kommunikation. De grundläggande mänskliga principerna för kommunikation och påverkan är emellertid desamma, oavsett om det gäller en reklambyråproducerad kampanj eller väl genomtänkta PR aktiviteter. Skillnaden är att de olika yrkesgruppernas verktygslåda för arbete med kommunikation och påverkan skiljer sig åt. Sociala medier har emellertid medverkat till att göra den tidigare så stringenta uppdelningen mellan branscherna otydligare för köparsidan. Vad är det som gäller egentligen? Vilka kommunikationsproblem är respektive läger bäst på att lösa?

I bloggens förra inlägg fick en företrädare för reklambranschen berätta om sin syn på saken. Denna gång är det dags för PR-konsulterna att ta plats på bloggen genom Magnus Dahl, som är PR-konsultföretaget Aspektas grundare och VD.

Vad är då PR? PR, eller Public relations, är ett engelskt uttryck som kan översättas till ”omvärldsrelationer”. PR kan definieras som främjande åtgärder som syftar till att skapa gott renommé (goodwill) för en person eller en organisation (Wikipeda). Något som i korthet handlar om skapa och förmedla tydliga budskap till utvalda målgrupper, traditionellt via journalister, talesmän och opinionsbildare av olika slag.

En jämförelsevis ung bransch

I Sverige brukar Svenska PR-Byrån, som startades 1956, anses vara det äldsta PR-konsultföretaget som fortfarande är verksamt. Under 1960-70- och 80-talen bildades emellertid bara ett tiotal nya PR-konsultföretag. Det stora antalet PR-konsultföretag i Sverige startades först 1994 eller senare enligt branschorganisationen PRECIS. Jämfört med reklambranschen, som har rötter från slutet av 1800-talet, kan det alltså sägas vara en jämförelsevis ung bransch i Sverige. Branschen har emellertid växt snabbt. Under 2010 investerades hela 34 miljarder SEK i åtgärder för information och PR enligt statistik från Sveriges Informationsförening. Det omfattar åtgärder för CSR, kriskommunikation, olika typer av internkommunikation, investor relations liksom public affairs och varumärkessatsningar, marknads-PR samt marknadskommunikation. Även om PR-konsultbranschen växt snabbt kan det jämföras med de 62 miljarder SEK som under samma period investerades i mer traditionell marknadskommunikation (enligt IRM). Det omfattar då reklaminvesteringar i medier, butikspromotions, events, mässor, presentreklam, sponsring, liksom produktionskostnader för detsamma.

Trots att reklamkakan fortfarande är nästan dubbelt så stor som PR-konsultsidan har Sveriges största reklambyråer blivit omsprungna av Sveriges största PR-byråer. Magnus Dahl menar att det beror på att PR-byråerna har en helhetssyn på kommunikation som saknas bland reklambyråerna. Magnus inleder annars vår intervju med att snabbt döpa om begreppet PR-byrå till PR-konsultföretag, eftersom den största delen av det dagliga arbetet idag handlar om analys, strategiarbete och rådgivning snarare än rent produktionsarbete.

Oavsett benämning är PR-konsultbranschen, precis som reklambranschen, emellanåt utsatt för blåsväder. Senast i förra veckan då dokumentärfilmaren och journalisten Fredrik Gertten uttalade sig negativt om PR-konsultbranschen i P1 i samband med lanseringen av sin senaste film ”Big Boys Goes Bananas”. Fredrik Gertten menade bland annat att PR-konsultbranschen jobbar i det fördolda och inte tydligt visar sina uppdrag och uppdragsgivare. Magnus Dahl – som fick chansen att företräda PR-konsultbranschen i P1 – menar emellertid att PR-konsultföretagen är ytterst seriösa och tar kommunikation på allvar.

Branschen har professionaliserats

Magnus påpekar att PR-konsultföretagen är på frammarsch: –”Branschen såväl som uppdragsgivarna har professionaliserats och vi säljer i allt högre grad kunskap och kvalificerad rådgivning. Uppdragsgivarna har i takt med det ökade mediebruset, sociala medier och mindre makt bland traditionella medier insett hur viktig kommunikation är. De inser idag värdet av våra tjänster på ett annat sätt än tidigare.”

Magnus menar också att många journalister verkar övertygade om att PR-konsulterna ägnar sig åt att bearbeta dem hela dagarna, vilket de inte gör: –”PR-konsultens viktigaste roll är att hjälpa sina uppdragsgivare att få ut sina budskap. Det finns en bild av att vi lägger all vår tid på att bearbeta journalister. I själva verket är det emellertid mycket lite tid som ägnas åt just journalistkontakter. Analys, rådgivning och förberedelser tar så mycket mer tid. Dessutom finns det idag så många fler kanaler att välja mellan och vi är inte längre lika beroende av att få redaktionell publicitet som tidigare”, säger Magnus.

Eftersom PR-konsulten tar ett helhetsgrepp på kommunikation menar Magnus också att de har lättare än reklambyrån att få tillgång till – och samtala med – toppen i kundföretagen: –”Vi är helt enkelt mer relevanta. Gemensamt är att vi ser kommunikation som ett viktigt styrinstrument. Reklambyrån tänker oftare i termer av kampanjer och att sälja mer. PR-konsulten har ett långsiktigare perspektiv. Det är ingen quick fix.”

Just långsiktigheten i insatserna gör det också ibland svårt att påvisa resultaten och att man kan räkna hem de kommunikationsinsatser som görs: -” Vår drivkraft är att skapa goda resultat. Vi tar ansvar för de råd vi ger. Vi uppmuntrar exempelvis mätning och utvärdering av insatsen eftersom det ligger i allas intressen,” säger Magnus. ”Om målet är att inom fem år vara den mest attraktiva arbetsgivaren, så gäller det givetvis att följa upp och mäta resultatet på vägen. Om man gör rätt saker så ser man skillnad.”

Magnus är själv en stor nyhetskonsument och har över 1000 vänner på Facebook. Han vill samtidigt uppmana till en viss försiktighet: –”Sociala medier är intressant. Det avslöjar en hel del om folk… Det sätt du använder sociala medier kommunicerar en hel del om vem du är eller vill vara. Därför ska du kunna stå för allt du skriver.”

Några egna reflektioner

Eftersom attityder och kunskaper formar anseende så ligger det något fundamentalt i det Magnus säger. För privatpersoner såväl som företag. Det sedan länge ökande massmediala bruset, risken att utsättas för en massmedial kris, den jämförelsevis nya framväxten av sociala medier och den ökade svårigheten att ”styra” allmänhetens syn på företag och organisationer tror jag kommer att bidra till att PR-konsultbranschen fortsätter att växa, trots att man ännu inte helt återhämtat sig jämfört med toppåret 2007 och den efterföljande ekonomiska krisen.

Kommunikation har också vuxit fram som ett allt viktigare företagsinternt styrmedel. PR-konsultföretagen, som sedan lång tid har arbetat med att målmedvetet utforma och förmedla budskap via opinionsbildare och ambassadörer, har därför mycket att vinna. I fokus för deras arbete är kanske inte längre journalisten, utan snarare sådana som du och jag… personer som för budskapen vidare och agerar opinionsbildare i olika sociala sammanhang. På nätet och IRL. Läs gärna mer om hur människor påverkar människor här.

Jag avslutar med att konstatera att PR sedan många år upphört att vara informationschefens eget verktyg för kommunikation och att PR i allt högre utsträckning är högst relevant för marknadsavdelning såväl som företagsledning.

I övrigt upplevde jag att Magnus kändes väl förberedd för intervjun. Han hade åtminstone sedan tidigare tänkt igenom vilken bild han vill förmedla av sig själv, av Aspekta såväl som av branschen. Det är bland annat därför som jag kan tänka mig anlita Aspekta igen. Bolaget är nämligen synnerligen väl skickat att hjälpa sina kunder med relevanta kommunikationsutmaningar.

—————————————————————————————————————————————————–

Om Aspekta

Aspekta grundades 1994 och har idag ett 20-tal medarbetare på kontor i Malmö, Stockholm och Köpenhamn. De har ambitionen att vara Öresundsregionens mest framgångsrika, utvecklande och respekterade PR-konsultföretag. Med basen i Malmö och Köpenhamn bistår de med analys, strategi och aktiviteter inom PR och kommunikation. Aspekta har idag två ben. Det första är Public Affairs, med fokus på näringslivsorganisationer, offentliga organisationer och bolag som jobbar i sektorer där politiska beslut och samhällsfrågor har stor betydelse. Aspektas andra ben är Corporate Communications, där internkommunikation, employer branding, marknadskommunikation och finansiell kommunikation är viktiga beståndsdelar. Mer information finns på www.aspekta.se

Länkar

IRM reklamstatistik i Sverige 2010: http://www.irm-media.se/tabell_reklamstatistik2005.aspx

Informationsindex 2010: http://www.informationsindex.se/pdf/rapport10.pdf

P1 Publicerat, ”Big Boys Gone Bananas. Kritik mot PR-byråernas makt och utstuderade metoder”: http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2792&artikel=4684066

P1 Publicerat, ”PR-branschen slår tillbaka”: http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2792&artikel=4700611

Wikipeda om PR: http://sv.wikipedia.org/wiki/PR-byrå

Svenska PR Företagen (branschförening): http://www.svenskaprforetagen.se/

PRECIS (branschförening): http://www.precis.se/

About the author

Elisabet Lagerstedt

Elisabet Lagerstedt

Elisabet Lagerstedt is the founder and director of Future Navigators. As a trusted advisor, consultant, and Executive Coach, she helps business leaders navigate beyond business as usual to build Better Business and co-create a better future - through insight, strategy, innovation, and transformation. Elisabet is also the author of Better Business, Better Future (2022) and Navigera in i Framtiden (2018).