Kraftfullt verktyg för omvärldsinformation

Ett omvärldsanalysverktyg som har fångat min uppmärksamhet det senaste halvåret är Silobreaker. Via Silobreaker kan man nämligen göra avancerade analyser och skapa mening i den all större mängd digital information som omger oss. Silobreaker Premium sägs därtill vara den mest kraftfulla omvärldsbevakningsprodukt som finns online. Via Silobreaker.com går det också bra att gratis göra effektiva sökningar bland nyheter och sociala medier.

Jag har i en tidigare artikel här på bloggen nämnt att omvärldsbevakning blivit allt viktigare, bl a för att följa upp och och utvärdera satsningar inom kommunikation och påverkan i en värld av ett allt högre omvärldsbrus och i en allt snabbare förändring. Utan ett kraftfull omvärldsbevakningsverktyg är det näst intill omöjligt.

Därför har jag givetvis passat på att ställa några frågor till Silobreakers Anders Kasberg.

Anders, behovet och intresset för omvärldsbevakning verkar ha ökat i takt med framväxten av digitala och sociala medier och en allt mer fragmenterad informationsspridning. Är det något ni märker av? Isåfall på vilket sätt?

 -“Omvärldsbevakning och omvärldsanalys är ett växande område i och med att antalet kommunikationskanaler ökar markant. Den tiden då det räckte att läsa 2-3 morgontidningar för att hålla sig a’jour är långt borta. Nya medier, framför allt sociala medier, är många gånger snabbare ute med nyheter och information än de traditionella nyhetsförmedlarna.”

Hur kan Silobreaker hjälpa en varumärkesägare att skapa en tydligare bild av vad som sägs om varumärket och av relevanta händelser i omvärlden?

-“Genom Silobreaker kan du som kund bevaka både vad tidningar skriver om olika bevakningsområden men även sociala medier som bloggar, Twitter, Facebook och Google Buzz samlat till ett ställe. Silobreaker som verktyg för att skapa olika bevakningssidor och sökfilter ger väldigt stora möjligheter och det finns inga begränsningar i antalet bevakningsagenter, filtreringar (med mera) som du kan göra.”

Men vad skiljer då Silobreaker från andra informationstjänster såsom t ex Retriever, som sägs vara Nordens ledande leverantör av mediebevakning, mediearkiv, medieanalys och företagsinformation på digital plattform? Vad är era styrkor? När är det rätt att välja er?

 -“Silobreaker skiljer sig från de traditionella mediebevakningsverktygen genom att vara ett verktyg som fokuserar på analys av nyhetsinformation. Våra kunder är framförallt stora företag som bevakar stora områden. För dessa kunder blir lösningar med listor på artiklar svårt att hantera eftersom man helt enkelt inte hinner läsa igenom dem. Silobreaker arbetar med en kontextuell sökteknologi. På så sätt skapar vi helt nya sätt att analysera och granska nyhetsinformation och sociala medier.

Det är 0ckså svårt att rakt av jämföra Retriever med Silobreaker. Vi kommer från två olika perspektiv på omvärldsbevakning. Retriever kommer från PR-sidan där syftet primärt är bevaka ett varumärke i medier och informationen presenteras i listform. Retriever har idag en fantastisk bevakning av tryckta medier som Silobreaker saknar. Silobreaker kommer från omvärldsanalyssidan där det finns ett behov att gräva, fördjupa sig och analysera informationen. 

Några fördelar med Silobreaker är att det ger verktyg att analysera informationen grafiskt. För större företag är det t ex utmanande att följa framgången i ett pressutskick, om det samtidigt skrivs mycket om företaget generellt. Med Silobreaker kan du grafisk bevaka dessa med olika tidslinjeanalyser. Andra analyser är att jämföra medienärvaro med konkurrenter automatiskt. En tjänst normalt tar en medieanalytiker hela 3 veckors konsulttid att genomföra!!

Därtill sätter Silobreaker inga begränsningar på antalet bevakningar och inkluderar social media i sitt verktyg. Silobreaker har dessutom outstanding filtrerings och sökfilter funktionalitet och erbjuder RSS funktionalitet. Med Silobreaker kan kunden även ta in egna utvalda källor, t ex en prenumeration på ett branschnyhetsbrev (som inte ligger öppet på nätet) eller mata in egna dokument i en arkivtjänst.”

Hur gör den som är nyfiken på att testa Silobreaker?

-“Silobreaker låter alla intresserade testa Silobreaker Premium gratis i 30 dagar. Gå till vår gratis nyhetssöktjänst www.silobreaker.se och begär ett testkonto. Eller skicka ett mail med namn, företag, e-postadress till sales@silobreaker.com

Fakta Silobreaker

Silobreakers är ett multidimensionellt, svarsdrivet, analytiskt sökprogram som möjliggör ett effektivt professionellt arbete hos omvärldsbevakare och analytiker. Silobreaker ger användaren möjlighet att inte bara hitta artiklar men verktyg att analysera dem, grafiskt i nätverksform, utplottade på kartor, utritade på tidslinjer sorterade per publikationskälla, konkurrenter sorterade i nyhetshetta med mera.

Silobreaker arbetar med en kontextuell sökteknologi och skapar helt nya sätt att analysera och granska nyhetsinformation och sociala medier. Traditionella nyhetsbevakare listar samliga nyheter och bloggar som innehåller ett sökord i en lång läslista. Silobreaker ser sökordsbaserade frågor som en inkörsport, men kompletterar de artiklar och dokument som innehåller sökordet med grafiska sökresultat så att användaren kan hitta, navigera och gå vidare utan att behöva skriva in nya sökord. Silobreaker textanalys lyfter fram listor på mest förekommande personer, företag, myndigheter, nyckelord vid alla sökningar så användaren snabbt för en överblick av innehållet även vid träffar på tusentalsdokument.

Läs- och länktips:

Omvärldsanalys i praktiken, Linda Genf, Johanna Laurent, Liber, 2008

http://www.silobreaker.se/