Kreativitet hjälper dig att nå igenom i bruset

I en omvärld med ett allt större brus – och allt fler kanaler att framföra sina budskap och skapa en engagerande dialog direkt med sina konsumenter – är det varje marknadsförares önskan att hitta en unik lösning som skapar optimalt genomslag för varje investerad reklamkrona. I det sammanhanget är kreativitet absolut avgörande. Men kreativitet är också viktigt i ditt privatliv.

Ordet kreativitet kommer från latinets “creare”, som innebär att skapa eller frambringa. Vi tänker ofta på en kreativ person som en människa som får gott om intressanta idéer och har förmågan att hitta på nya saker och att använda sin fantasi för att skapa något. En kreativ person kan ofta byta perspektiv och se på problemet ur en annan, ny och spännande synvinkel. Kreativitet betyder också att man kan bryta med det man brukar tänka och göra och kreativa personer kan hitta nya vägar kring problem – både när det behövs och när det kanske inte behövs. Idéer kan skapas och bearbetas tillsammans med andra, som till exempel vid brainstorming. Andra tekniker för att stimulera kreativiteten i grupp är sex tänkarhattar och tvärtom-metoden.

Bengt Renander, som har lång erfarenhet av kreativt arbete, menar att kreativitet är förmågan att lösa ett problem som inte har en färdig lösning. –”Dessa problem kräver en idé. En idé tillverkar eller producerar du inte genom prestation. Du får den. Du får idén av sig själv”.

Bengt vet vad han pratar om. Han har över tjugofem års erfarenhet av kreativa yrken. Dels som copywriter, men huvudsakligen som regissör, manusförfattare och filmproducent. Han är också mångfaldigt prisbelönad i nationella och internationella reklamfilmstävlingar och festivaler. Bengt är utbildad i grupp- och ledarutveckling vid Psykosyntesakademin, film vid New York University, reklam vid RMI-Berghs samt journalistik vid Poppius journalistskola och driver idag företaget Kreativitetsutveckling, som bl a erbjuder kurser och grupputveckling inom området kreativitet. Bengt har också skrivit flera böcker om kreativitet.

Givetvis passade jag på att ställa några frågor till Bengt om just kreativitet.

Bengt – vad betyder “att vara kreativ” för dig?

”Kreativitet löser någon form av problem och gör det på ett nytt sätt, så för mig blir kreativitet om jag ska sammanfatta det i två ord –  ’Nyskapande problemlösning’.”

Vilken nytta har det att vara kreativ?

”Nyttan finns för den som ställs inför problem där det inte finns någon färdig och given lösning. Vilket förmodligen innebär att alla människor har nytta att vara kreativa varje dag.”

Vad händer när vi är kreativa? Vad händer när vi inte är det?

”Vad som händer när vi inte kan vara kreativa är lätt att svara på. Problemet blir kvar. Vad som händer när vi är kreativa är en stor och svår fråga. Jag har skrivit fyra böcker om det och ändå finns mycket kvar att säga. I grunden handlar det om att lära sig skapa förutsättningar för att vara i kontakt med sig själv och få en idé i stället för att försöka prestera en idé från sitt ego.”

Vad kännetecknar kreativa individer och team?

”Efter att ha arbetat med att utveckla kreativa team i över tio år skulle jag säga att det som utmärker dem är att de är tillräckligt trygga för att kunna välkomna individernas skillnader och varje människas särart. I gruppen är man närvarande för varandra och har utvecklat en utpräglat lyssnande klimat där alla känner sig hörda och respekterade.”

Hur kan jag hjälpa min arbetsgrupp bli mer kreativ?

”Ta hjälp av en sådan som mig för att utveckla det klimat jag beskriver ovan.” 😉

Vad kan jag göra för att själv bli mer kreativ?

”Kreativ utveckling och självutveckling går hand i hand. Vi säger ‘jag fick en idé av mig själv’. Den som inte har kontakt med sig själv har heller inte kontakt med sin kreativa källa, utan hamnar i stället i prestationsångest och blockeringar.”

Som ett litet smakprov följer här också inledningen till Bengt senaste bok om kreativitet; Kreativitet för Livet. Den går för övrigt att beställa i sin helhet via www.kreativitetsutveckling.nu.

Ur boken Kreativitet för livet av Bengt Renander:

”Kreativitet handlar om att förändra, att göra något nytt och annorlunda. Många tänker i första hand på konstnärer och uppfinnare när de hör ordet kreativitet. Och visst behöver de sin kreativa förmåga, men det är inte till dem jag riktar mig i denna bok. Jag vänder mig till dig som känner att ditt vardagsliv skulle kunna fungera bättre, men inte vet hur det ska gå till. När du ökar din kreativa förmåga kan du på ett nytt och annorlunda sätt lösa de små och stora problem som uppstår nästan varje dag. Kan du på ett kreativt sätt lösa dina problem lever du lyckligare och då kan du även bidra till andras lycka.

Uppfinnare, vetenskapsmän, innovatörer inom näringslivet, konst- och kulturvärlden har inte ensamrätt på kreativitet. Det finns en lika stor och fantastisk kreativitet hos småbarnsföräldrarna som får sitt dagliga liv att flyta i kärlek och harmoni, hos vårdbiträdet som hittar en ny stimulerande karriär efter att ha varit utbränd, hos läraren som trollbinder sin åttondeklass när hon lär ut matematik, hos servitören som får gästen som fått grus i caesarsalladen nöjdare än om han inte fått det, hos polisen som får en rattfyllerist att aldrig köra full igen. Det finns tusentals människor utanför de traditionellt kreativa yrkena som varje dag framgångsrikt använder sin kreativitet för att leva ett bra liv. De lyckas trots svåra omständigheter med att både skörda lycka för egen del och så lycka hos andra. För mig råder inget tvivel om att alla människor har en kreativ förmåga och alla kan få stor användning av den. Frågan som den här boken tar upp är snarare: Hur kan jag komma i kontakt med min kreativitet och hur kan jag få daglig nytta av den?

Jag har arbetat i kreativa yrken i hela mitt liv. I slutet av 70-talet började jag arbeta med reklam som copywriter. Från 80-talets mitt och femton år framåt arbetade jag som manusförfattare, regissör och producent på filmbolag. Sedan slutet av 90-talet arbetar jag med att stödja andras kreativitet. Jag håller föredrag och genomför grupputvecklingsprogram i professionella grupper för att utveckla ett mer kreativt, effektivt och stimulerande klimat i gruppen. Jag arbetar som coach med att stödja individers kreativa utveckling. Och så skriver jag böcker om kreativitet och utvecklingsprocesser.

I samband med att jag fyllde 40 år gick jag igenom en ordentlig livskris. Då märkte jag till min förvåning att jag kunde använda det jag lärt mig om den kreativa processen i mitt professionella liv för att vända min kris till utveckling i det privata.

Sedan dess har jag blivit faderslös, skiljt mig och förlorat några vänner. Jag har blivit ensamstående pappa på halvtid till tre tonårsbarn, under en period när min guddotter bodde hos oss fanns fyra tonårsbarn i hemmet. Jag har fått veta att jag har två obotliga sjukdomar. Jag har haft prestationsångest i skrivandet av tre böcker, är egen företagare i en bransch där det finns hundratals leverantörer för varje kund. Jag har en minst sagt levande relation med en kvinna. Jag har det alltså ungefär som de flesta.

Jag träffar ofta människor som liksom jag förlorat någon nära, som har allvarliga sjukdomar, som jobbar med sina relationer och stretar med arbetet. Men det är sällan jag träffar någon som känner sig lycklig och tacksam över att få leva. Så känner jag numera för det mesta. Jag ser att det beror på att jag från mitt professionella liv lärt mig hur jag kan använda min kreativitet i hela mitt liv.”

Kom ihåg att lyssna först!

Har då du som arbetar med kommunikation och påverkan av idag någon nytta av att bli mer kreativt. Absolut! Kreativa lösningar kan göra mottagarna mer intresserade av att lyssna till dig. Men kom ihåg att det inte bara handlar om att generera idéer. Det handlar först lyssna på vad de har att säga och förstå vilka behov de har – därefter följer den kreativa processen!

Källor:

http://sv.wikipedia.org/wiki/Kreativitet

http://www.kreativitetsutveckling.nu/

Boken “Kreativitet för Livet” av Bengt Renander.