Idag kom rapporten Äldre svenskar och Internet 2010

30 mars, 2011 Fakta, Trender

Känn din målgrupp – annars gör någon annan det… En grundläggande förutsättning för att skapa relevant och träffande kommunikation är att verkligen känna din målgrupp. Ett sätt är att hålla sig uppdaterad med målgruppens internetvanor, via exempelvis Internetstatistik.se som samlar och publicerar statistik från fem oberoende leverantörer av internetstatistik: World Internet Institute, SCB, Nordicom (Mediebarometern), Kommunikationsmyndigheten PTS och .SE

Den senaste rapporten heter Äldre svenskar och Internet 2010. Som äldre svensk räknas i detta sammanhang du som är född på 50-talet eller tidigare. För dig som arbetar med denna del av befolkningen som målgrupp innehåller rapporten en hel del intressant information.

Här kommer en kort summering av huvudresultaten – rykande färska, hämtade direkt ur rapporten:

  • Äldre använder generellt internet mindre ofta än yngre.
  • Äldre tillbringar mindre tid med internet jämfört med yngre.
  • Äldre som använder internet skiljer sig inte så mycket från internetanvändare i andra generationer, åtminstone inte vad det gäller internet-erfarenhet. Skillnaden mellan yngre och äldre generationer ligger istället i att en hel del av de äldre inte alls använder Internet.
  • De allra flesta av de äldre internet-användarna använder internet för praktiska vardagssaker som att söka efter kartor och vägbeskrivningar, leta efter adresser och tidtabeller. De går också till internet när de vill hitta information om resor och för att se vad som säljs och köps. De äldre är också aktiva på nätet för att söka fakta och när det gäller deras hobbies och specialintressen. Samma sak gäller kultur, litteratur, vetenskap och hälso- och samhällsinformation. Här skiljer sig inte de äldre så mycket från övriga internetanvändare. Internet används också flitigt för kommunikation, även om de äldre inte använder alla de möjligheter som Internet erbjuder i form av ”instant messaging” och sociala nätverk. 50-talisterna är här mycket mer aktiva än 40-talisterna som i sin tur är mycket mer aktiva än 30-talisterna. De äldre använder i första hand e-posten och till den bifogar de olika dokument. De äldre har också upptäckt att de traditionella medierna i form av dagstidningar, radio och TV, finns tillgängliga online.”

Länk till rapporten Äldre svenskar och Internet 2010 finns här.

About the author

Elisabet Lagerstedt

Elisabet Lagerstedt

Elisabet Lagerstedt is the founder and director of Future Navigators. As a trusted advisor, consultant, and Executive Coach, she helps business leaders navigate beyond business as usual to build Better Business and co-create a better future - through insight, strategy, innovation, and transformation. Elisabet is also the author of Better Business, Better Future (2022) and Navigera in i Framtiden (2018).