Mycket snack, liten verkstad? Bara 25% av svenska företag använder sig av sociala medier för marknadsföring.

25 januari, 2011 Trender

Den senaste Kundbarometern*, som publicerades i december, visar att bara 24,9% av svenska företag använder sociala medier för marknadsföring. Av dessa anger ungefär hälften (53%) att de kommer att använda sociala medier mer framöver. Några orsaker att använda sociala medier anses vara att skapa relationer och kommunicera med kunder, att inhämta information, att upptäcka och följa trender, att öka kundförståelsen samt att nå ungdomar och nya målgrupper. De platser man använder är i första hand Facebook, bloggar och internetforum.

Det är alltså fortfarande mycket snack och lite verkstad gällande sociala medier för företag i Sverige. Beror det på rädsla, andra prioriteringar eller okunskap – eller allt på en gång? Oavsett upplever jag ändå att det finns en stor nyfikenhet – och en stor potential även för svenska företag.

USA får blygsamt nog sägas vara ett föregångsland när det gäller sociala medier. Hur ser det ut där då? En undersökning med 140 Corporate Social Strategists på amerikanska storföretag från Altimeter Group (2010) visade några resultat som kan vara intressanta att följa upp även i Sverige framöver. Att sociala medier kommer att öka i betydelse även här är nämligen ganska troligt.

Ur rapporten:

  • Olika typer av sociala medieprogram (för communities, blogs, Facebook, Twitter, Youtube etc) har funnits i under två år i majoriteten av företagen (62%). Bara 5% har hållit på i mer än fem år. De flesta amerikanska företag är alltså fortfarande relativa nybörjare.
  • De flesta (51%) anser sig, trots sin relativt korta tid med sociala medier, ha formaliserat sina rutiner i förhållande till sociala medier.
  • Det är vanligast att ansvaret för sociala medier ligger på marknadsavdelningen (41%).
  • Majoriteten (59%) anser sig vara proaktiva snarare än reaktiva i sitt förhållande till sociala medier.
  • Sociala medier kräver fler dedikerade resurser ju mer avancerat du vill använda det.
  • För 2011 är mätning av effektivitet och utfall (ROI) den utmaning som anges av flest (48%) tillsammans med att utveckla interna tränings- och utbildningsprogram (37%).

Alla som arbetat med amerikaner vet att de ibland tenderar att överdriva sina framgångar. Att anse att man är mer proaktiv än reaktiv i förhållande till sociala medier kan exempelvis ge en falsk känsla av att man kan styra kanalen – vilket ju är svårt eller kanske till och med omöjligt. Faktum kvarstår emellertid att vi troligtvis har en del att lära oss genom att titta lite mer ”over there”.

Låt mig slutligen gissa att utvecklingen exploderar under 2011 och att nästa Kundbarometer visar att 50% av svenska företag använder sociala medier som en del av sin marknadsföring. Det är bara att sätta igång! Mindre snack och mer verkstad 😉

————————————————

*Kundbarometern är en årlig undersökning som genomförs av Wednesday Relations i samarbete med GfK, PAR och Questback Sverige. De senaste resultaten publicerades i december 2010. Kundbarometern omfattar en e-post baserad undersökning som skickats ut till 13500 beslutsfattare i svenska företag i Sverige (VD, marknadschef, försäljningschef, kundservicechef). 571 svarade.

Källor:

http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/wednesdayrelations/document/view/rapportsammanfattning-kundbarometern-2010-11287

http://www.web-strategist.com/blog/2010/11/10/report-the-two-career-paths-of-the-corporate-social-strategist-be-proactive-or-become-social-media-help-desk/

http://www.flickr.com/photos/jeremiah_owyang/5162385321/in/photostream/