Kommunikationschefen – idag och i morgon

23 december, 2010 Trender ,

Det som förr hette Informationschef har blivit Kommunikationschef, Kommunikationsdirektör eller Head of Communications – och utvecklingen fortsätter.

Under hösten har jag haft tillfälle att intervjua flera aktörer kring vilka kravprofiler som finns för roller som kommunikationschef framöver, nu allt oftare kallade Executive Vice President Corporate Brand and Communication på koncernledningsnivå. Därtill har jag via Google och LinkedIn identifierat tio relevanta profiler på individer som idag har relevanta positioner.

Analysen visar kanske inte oväntat att rollen hittills har präglats av en tydlig bakgrund från PR-sidan och därtill ett antal års ledarskapserfarenhet från samma område. Utan att känna dem personligen reflekterar följande två personer, båda i Sverige, troligtvis ganska väl det som anses vara dagens ideala profiler:

Skanskas Executive Vice President Corporate Communications & Investor Relations, (Karin Lepasoon). Karin startade som kommunikatör, blev därefter Corporate Communications Manager och var sedan en kort tid Marketing Program Director innan hon fortsatta till en långvarig roll som Vice President Corporate Communications på Gambro och därefter landade på Skanska. Karins akademiska bakgrund omfattar emellertid inte medie- och kommunikationsvetenskap utan juridik, vilket verkar vara ganska ovanligt.

Informationsdirektören på ComHem (Björn Nilsson). Björn påbörjade även han sin karriär som kommunikatör och blev därefter Communication Manager på SAS. Sedan följde en roll som Nordic Communications Manager på Skanska samt en roll som Head of Communications för Solna Stad innan nuvarande roll.

För framtiden spår Tanja Jibrandt, erfaren chefsrekryterare på Alumni, att rollen kommer att bli mer komplex och kommer att innebära högre krav. De delar som Tanja anser blir allt viktigare framöver är:

1)    Solid affärsmässig erfarenhet och förståelse, med konkreta erfarenheter från nära samarbete med försäljningssidan i syfte att skapa försäljning mha olika former av kommunikation.

2)    Solid erfarenhet från internet, hemsidor och sociala media.

Jenny Nilsson, researcher på Delectus Amrop Hever i Malmö, tror att internationell erfarenhet är viktigare framöver och menar också att det kommer att ligga mer fokus på sociala media och annan ny teknik:

-”För att lyckas i rollen i framtiden krävs troligen ett tekniskt kunnande eller i alla fall tekniskt intresse för att förstå ny teknik och kunna använda det för att sprida sin information och hitta nya målgrupper. Dessutom krävs stark analytisk förmåga för att analysera hur olika tekniker och medier kan nyttjas på bästa sätt.”

För egen del tror jag att en solid affärsmässig förståelse, ledarskapserfarenhet och goda kunskaper och erfarenheter om vilka verktyg som kan användas för att optimera kommunikationen mot relevanta målgrupper, liksom hur man bygger varumärken, är det mest relevanta. Därtill måste det finnas en mycket god förståelse och erfarenhet för både traditionella och nya/digitala medier.

Jag tror också att kunskaper och erfarenheter kring intern förändringskommunikation liksom intern och extern kriskommunikation kan vara viktiga, eftersom det är områden som ledningsgrupper i allmänhet ofta söker stöd kring. Även kunskaper och erfarenheter kring ett område som public affairs – dvs att kunna och våga påverka samhällsutveckling och politiker genom lobbying – kan vara intressant för såväl mellanstora som stora företag. Därtill kommer gärna även erfarenhet från IR och employer brandning. Någon form av internationell erfarenhet borde därtill vara en självklarhet med tanke på hur exportberoende svenska företag normalt är.

Om detta går att hitta i en och samma person? Kanske inte, men det är i alla fall en relevant och ambitiös önskelista. Saknar du något?

About the author

Elisabet Lagerstedt

Elisabet Lagerstedt

Elisabet Lagerstedt is the founder and director of Future Navigators. As a trusted advisor, consultant, and Executive Coach, she helps business leaders navigate beyond business as usual to build Better Business and co-create a better future - through insight, strategy, innovation, and transformation. Elisabet is also the author of Better Business, Better Future (2022) and Navigera in i Framtiden (2018).