Snabb teknisk utveckling ger nya kommunikationsmöjligheter

Att nya eller digitala media omfattar internet är självklart för de flesta, men att digitala media idag också inkluderar TV, radio, mobiltelefoner och andra typer av media som idag baseras på digital teknik kanske inte är lika självklart.

En bakomliggande möjliggörare för tillväxten av nya media är den snabba tekniska utvecklingen och det faktum att tillverkningskostnad såväl som försäljningspris för relevanta tekniska komponenter och produkter drivits ner av allt högre volymer och omfattande global konkurrens. Det faktum att 84% av svenskarna idag (2010) har tillgång till internet via bredband är också viktigt i sammanhanget.

En sammanställning från SOM-Institutet visar tydligt att tekniktillgången i hushållen förändrats kraftigt de senaste åren, se nedan. Mest slående är den snabba utvecklingen av tillgången till internet, bredband, PC och mobiltelefon. Användningen av internet har i själva verket  ökat expolosionsartat sedan mitten av 1990-talet och gått från att knappt existera alls 1995 till att vara en integrerad del av många svenskars liv idag. Det är lätt att glömma att internet i princip bara har funnits i 15 år!

Det som är nytt är också hur människor idag använder internet. Bredband har möjliggjort högre hastighet, mindre väntetid och att alltid ha datorn på. Idag går det också snabbt att komma åt innehåll på internet via mobilen. Det gör helt enkelt internet mer användarvänligt och mer tillgängligt i vardagen än det var för bara fem år sedan. Det gör det givetvis också mer kommersiellt intressant.

Tekniktillgången i Sverige möjliggör spridningen av nya mediaTekniktillgången i Sveriges hushåll 1987-2009, SOM-institutet, ”Svenska Trender 1986-2009”, http://www.som.gu.se 

Internetanvändningen i Sverige 1995-2009

Internetanvändningen i Sverige 1995-2009, SOM-Institutet, ”Svenska Trender 1986-2009”, http://www.som.gu.se

Utvecklingen fortsätter… vad gör du?

Internetanvändningen – i alla åldrar – fortsätter att öka även i år (2010), även om ökningen går i långsammare takt. Den breda tillgången till internet via bredband, liksom den snabba utvecklingen av sociala media har skapat nya, attraktiva kommersiella möjligheter för kommunikation. Exempelvis har både bilder och rörliga media blivit riktigt snabba medium bara de senaste åren. Dessutom börjar internet nu fyllas med användargenererad information via exempelvis bloggar och andra typer av sociala media. Förvisso bloggar fortfarande bara 6% av svenskarna, men 1,5 miljoner svenskar uppdaterar dagligen sin status på internet, en halv miljon lägger varje vecka upp foto och utvecklingen fortsätter.

Vissa blir skrämda av det som händer, vissa har för mycket annat att fundera på och orkar inte ta del av det… medan andra ser det som en möjlighet. Den snabba tekniska utvecklingen ger dig tveklöst nya verktyg för kommunikation. Frågan är bara hur du använder dem bäst, privat och professionellt.

Källor:

Internetstatistik för 2010 på .se http://www.iis.se/docs/SOI2010_web_v1.pdf)

SOM-Institutet, ”Svenska Trender 1986-2009”, http://www.som.gu.se

About the author

Elisabet Lagerstedt

Elisabet Lagerstedt

Elisabet Lagerstedt is the founder and director of Future Navigators. As a trusted advisor, consultant, and Executive Coach, she helps business leaders navigate beyond business as usual to build Better Business and co-create a better future - through insight, strategy, innovation, and transformation. Elisabet is also the author of Better Business, Better Future (2022) and Navigera in i Framtiden (2018).