Lästips: Människor påverkar människor

En svensk som funderat en del på hur sociala nätverk får en människa att byta åsikt, att prova en ny produkt eller att bryta en gammal vana är Göran Torstensson. Han är en av grundarna till PR- och kommunikationsföretaget Springtime, civilingenjör i teknisk fysik och har skrivit boken Människor påverkar människor.

Göran Torstensson menar att det nästan alltid är en annan människa – en opinionsbildare – som genom sina argument, sitt beteende och sina övertygelser får andra att följa efter. Opinionsbildare finns inom alla sociala områden och påverkar i första hand individer inom sitt eget nätverk. Han hänvisar till forskningen inom opinionsbildning och visar att det verkar finnas gemensamma egenskaper hos opinionsbildare. En av dessa är att opinionsbildaren fungerar som navet i sitt sociala nätverk. De har stora kontaktytor och använder dessa både för att ta in budskap och information, såväl som att effektivt sprida information, råd, kunskap och budskap till andra. Detta är kanske särskilt viktigt då en amerikansk undersökning visar att de tillfrågade anger att deras personliga nätverk är deras viktigaste informationskälla.

Att förstå hur sociala nätverk fungerar är givetvis en möjlighet att effektivisera marknadsföring och kommunikation. Att identifiera och nå opinionsbildare öppnar nya vägar och möjligheter. Göran Torstensson har i sin bok flera goda tankar kring hur man hittar relevanta opinionsbildare och hur man får igång dem. Mycket läsvärt!

Lästips: Göran Torstensson, “Människor påverkar människor“, 2006. Finns att köpa på Adlibris. Den finns också att ladda ner som PDF på http://springtime.nu/files/2009/11/mpm.pdf