Svenskarna och internet 2010

26 oktober, 2010 Fakta ,

Idag publicerade .se årets rapport om svenskarna och internet. Internet är fortfarande en relativt ny teknik med bara ca 15 år på nacken, men utvecklingen har gått oerhört snabbt. Rapporten visade bland annat…

…att nästan 90% av svenskarna idag har tillgång till internet, vilket medverkar till att svenskarna ligger i världstoppen vad gäller deltagande på internet.
…att allt mer tid läggs på användning av internet, i genomsnitt 11 timmar per vecka och svensk.
…att förbättrad teknik har lett till större användning av rörliga bilder.
…att bara två av tio använder mobilen för att gå online, men att användandet hos dem som använder mobilt internet har intensifierats.
…att hälften av alla svenskar är med i sociala nätverk på internet.
…att 3,5 miljoner svenskar är med och skapar innehåll på internet, framförallt genom statusuppdateringar i sociala nätverk. 1,5 miljoner svenskar gör det regelbundet.
…att bloggande fortfarande är begränsat – bara 6% av svenskarna bloggar. Däremot är det vanligt bland unga flickor.
…att flickor och unga kvinnor ofta har en egen bärbar dator, ofta skapar sitt eget innehåll och har sin egen bloggkultur.
…att killar och unga män har spelande och fildelande som de viktigaste delarna av sin internetkultur.

Källa: Svenskarna och Internet 2010. Hämta hem hela rapporten – http://www.iis.se/docs/SOI2010_web_v1.pdf