Engagemang i sociala media kan betala sig

http://www.engagementdb.comDu kanske inte trodde det var möjligt att bevisa, men engagemang i sociala media kan betala sig. Det bevisades redan förra året i USA. Det finns alltså ett samband mellan ett företags engagemang i sociala media och företagets försäljning och lönsamhet. Det företag som lyckades bäst var Starbucks.

Starbucks har ett team om sex personer dedikerade till sociala media. De är aktiva i totalt 11 sociala media på nätet. Starbucks menar att det handlar om relationer som de skapar med sina kunder, inte i första hand om marknadsföring. Däremot är deras sociala mediastrategi fullt integrerad i den övergripande marknadsstrategin. Starbucks har bland annat, med stor framgång, involverat kunderna i saker som de kan göra bättre genom sidan www.mystarbucksidea.com. Det var också deras första satsning på sociala media. De första sex månaderna fick de in nästan 75 000 förslag med stora och små idéer, som idag har blivit en viktig kraft i skapandet av framtidens Starbucks.

På http://www.engagementdb.com/ redovisas rapporten, som omfattar en studie av världens 100 största varumärken och hur de engagerar sig i sociala media.