Sociala medier den trend som anses viktigast just nu

24 oktober, 2010 Trender ,

Sveriges Annonsörer har i samarbete med Novus låtit undersöka hur landets marknadsavdelningar ser på vad som är viktigast att ta till sig just nu (http://www.annons.se).  Sociala medier hamnar högst på listan.

-Sociala medier ses allt mer som en självklar del av mediemixen men utmaningen är att få in det på ett naturligt och affärsdrivande sätt i verksamheten, säger Anders Ericson, vd på Sveriges Annonsörer och fortsätter: 
-Det har tagit tid för många att förstå att sociala medier inte bara rör ens privata sfär, att det också kan användas i den kommersiella vardagen.

Undersökningen är genomförd i Sveriges Annonsörers annonsörpanel i samarbete med undersökningsföretaget Novus. Så här svarade cirka 200 marknadschefer på frågan:

Vilka av följande trender inom marknadskommunikation är viktigast att ta till sig just nu? 
(Flera svar möjliga, procentsiffran anger andel företag som har valt svarsalternativet.)