Lästips: “Emotions revealed”

Det här har inget med digitala medier att göra – däremot med kommunikation och påverkan mellan människor. Visste du exempelvis att det finns gemensamma mänskliga ansiktsuttryck för t ex glädje, sorg, avsky, ilska? Dessutom syns det när du ljuger. Tänk på det när du försöker påverka någon annan – den gamla devisen att ärlighet varar längst gäller fortfarande.

Professorn och psykologen Paul Ekman berättar i en av sina böcker, “Emotions Revealed”,  att det förutom uppenbara ansiktsuttryck även finns sk “mikrouttryck”; extremt snabba muskelrörelser i ansiktet. En emotionellt intelligent person kan avläsa och avkoda budskapet och har möjlighet att bemöta det på rätt sätt. En emotionellt sett mindre intelligent person gör det sämre. Paul Ekman menar emellertid att det går att lära sig hur man ska tyda olika ansiktsuttryck och på så sätt tolka och förstå andra människor bättre. Han förklarar också vad som triggar dina egna känslor och hur de kan kontrolleras.

“Emotions Revealed” (2007) är fylld av bilder och förklaringar till olika ansiktsuttryck och ger en och annan aha-upplevelse för den som orkar ta sig igenom de 280 sidorna på engelska. Mer info kring Ekmans forskning finns också  på  http://www.paulekman.com/

För dig som är intresserad visar Ekman här några korta exempel på hur man tolkar mikrouttryck när någon ljuger.

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=EXm6YbXxSYk]