Ditt sociala nätverk bestämmer vem du är

Plötsligt har sociala nätverk blivit ett buzz word och ses som en stor ny möjlighet i den digitala världen för att sprida information på jakten efter nya kunder och ökad försäljning.

Som mycket annat är sociala nätverk inget nytt… sociala nätverk har varit en viktig del av mänsklig samvaro sedan våra förfäders strövade över savannerna i Afrika. Inom sociologin har man också sedan länge intresserat sig för hur grupper av människor fungerar och påverkar varandra.

Någon som verkligen har funderat på hur sociala nätverk fungerar är Nicholas Christakis, som är just Professor of Medicine, Health Care Policy, and Sociology vid Harvard i USA. Han menar att människor lever i grupper, som bildar avancerade nätverk. Det gör att vi är sammankopplade med hundratals eller till och med tusentals människor i den reella världen (dvs redan innan internet kommer in i bilden). Vi påverkar vårt nätverk och nätverket påverkar oss – även om vi inte känner alla individer i nätverket, utan bara är kopplade till dem via vänners vänner.

Nicholas Christakis har genom att kartlägga olika individers nätverk i sin forskning visat att nätverk bland annat påverkar hur vi mår, vad vi tänker och hur vi känner oss. För sin forskning, och sin bok Connected, har han utsetts av Time Magazine till en av 2009 års mest inflytelserika personer i världen. Hans 18 minuter långa föreläsning för TED är definitivt värd att titta på.

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=2U-tOghblfE]

En svensk som funderat en del på hur sociala nätverk får en människa att byta åsikt, att prova en ny produkt eller att bryta en gammal vana är Göran Torstensson. Han är en av grundarna till PR- och kommunikationsföretaget Springtime och civilingenjör i teknisk fysik.

Göran Torstensson menar att det nästan alltid är en annan människa – en opinionsbildare – som genom sina argument, sitt beteende och sina övertygelser får andra att följa efter. Opinionsbildare finns inom alla sociala områden och påverkar i första hand individer inom sitt eget nätverk. Han hänvisar till forskningen inom opinionsbildning och visar att det verkar finnas gemensamma egenskaper hos opinionsbildare. En av dessa är att opinionsbildaren fungerar som navet i sitt sociala nätverk. De har stora kontaktytor och använder dessa både för att ta in budskap och information, såväl som att effektivt sprida information, råd, kunskap och budskap till andra. Detta är kanske särskilt viktigt då en amerikansk undersökning visar att de tillfrågade anger att deras personliga nätverk är deras viktigaste informationskälla.

Att förstå hur sociala nätverk fungerar är givetvis en möjlighet att effektivisera marknadsföring och kommunikation. Att identifiera och nå opinionsbildare öppnar nya vägar och möjligheter. Göran Torstensson har i sin bok flera goda tankar kring hur man hittar relevanta opinionsbildare och hur man får igång dem. Mycket läsvärt!

En egen reflektion är att den stora skillnaden mellan nätverk idag och igår verkar vara det faktum att internet möjliggör för information att spridas mycket snabbare och i en mycket mer perifer krets jämfört med de gamla nätverken. En nyhet kan alltså snabbt bli global – något som jag  tror verkar både lockande och skrämmande för de flesta marknadsförare och kommunikatörer.

Jag skrev i rubriken att ditt sociala nätverk bestämmer vem du är. Det är givetvis inte helt sant – givetvis spelar genetiken en stor roll. Men, ditt sociala nätverk påverkar dig mer än du tror!

Lästips:

Göran Torstensson, Människor påverkar människor, 2006
Nicholas Christakis och James Fowler, Connected, 2010

– Om kommunikation och påverkan 2.0 –

 

About the author

Elisabet Lagerstedt

Elisabet Lagerstedt

Elisabet Lagerstedt is the founder and director of Future Navigators. As a trusted advisor, consultant, and Executive Coach, she helps business leaders navigate beyond business as usual to build Better Business and co-create a better future - through insight, strategy, innovation, and transformation. Elisabet is also the author of Better Business, Better Future (2022) and Navigera in i Framtiden (2018).